Mechanické systémy

využívají dodatečně vložené horizontální izolace do vlhkého zdiva. Za tím účelem se zdivo po částech probourává (obrázek 1), prořezává (obrázek 2) či provrtává tak, aby mohla být zavedena vhodná izolace, načež se zdivo stabilizuje proti sednutí a provede se výplň vzniklých dutin. Pro tento postup byla vyvinuta řada speciálních strojů, jako kotoučové, řetězové a lanové pily a nástroje jsou zpravidla opatřeny tvrdokovy či diamantovými břit.

Tyto tzv. absolutní izolace doplňují hydroizolace zarážené, vytvořené strojně zaraženými korosivzdornými profilovými plechy do ložné spáry (obrázek 3).

Všechny uvedené mechanické postupy se vyznačují:

  • potřebou odstranění a dodatečné náhrady do zdiva vložených instalací a vestaveb
  • zvýšeným zatížením zejména starších konstrukcí otřesy a vibracemi s možností vyvolání statických poruch staveb
  • vytvořením zvýšené vlhkostní zátěže pod vloženou izolací s dopadem na snížení pevnosti zdiva v této oblasti
  • vyloučením provozu či využívání sanovaných staveb na dobu provádění sanačních prací
  • pracným sanačním postupem vyvolávajícím další průvodní opatření (provádění výkopů pro potřebné strojní zařízení, stěhování uživatelů staveb, vývoz a skládkování suti atd.)
  • u zarážených hydroizolací existují kritická místa v místech rohových styků aj.
  • vysokými náklady

Poznámka:

Obvyklé horizontální izolace nejsou zpravidla smysluplné bez vertikálních izolací.