Vzduchoizolační systémy

jsou nejstarším metodou, založené na odvádění vlhkosti z konstrukce stavby přirozeným nebo nuceným větráním. Za tím účelem jsou stavby vybaveny soustavou vzduchových štol, kanálků a šachet, spojujících větraný prostor s vnějším prostředím.

K povšimnutí

Vzduchové systémy samotížné se uplatňují zejména u stavebních památek, zejména u historických staveb, kde nejsou požadavky na dosažení nízkých hodnot vlhkosti zdiva. Nelze je uplatnit tam, kde je požadován nízký nebo velmi nízký stupeň vlhkosti konstrukcí.
Vzduchové systémy s řízenými parametry vzduchu, což je umožněno pouze nuceným teplovzdušným větráním, případně klimatizací, které by zajistily vyšší účinnost vysoušení zdiva, se pro vysoké investiční i provozní náklady v praxi uplatňují jen výjimečně.

K vzduchovým systémům lze řadit také řešení sanace vlhkého zdiva provedením výkopů kolem obvodu stavby s následným vložením vzduchových kanálků, které mají odvádět vodní páry z přilehlého zdiva a tím je vysoušet. Pokud však není vložena do zdiva horizontální izolace, vzlínání zemní vlhkosti zdivem nadále pokračuje.