Sanační omítky

Běžným způsobem oprav vlhkostí poškozených vápenopískových i cementem nastavených omítek bylo vždy jejich odstranění a nahrazení novými. Při absenci funkčních izolací proti zemní vlhkosti docházelo vždy v určitém časovém intervalu novému poškození omítek a proces jejich výměny se opakoval. Zavedením omítek sanačního typu, vyznačujících se vyšší porézností a zvětšenou aktivní povrchovou plochou pro zvýšenou difúzi vodních par do okolního vzduchu bylo dosaženo prodloužení uvedených intervalů oprav omítek, ale vzlínání zemní vlhkosti se naopak urychlilo, což se projevuje především tvorbou vlhkostních kreseb nad úrovní sanačních omítek a jejich zasolením.

K obdobným výsledkům dochází při aplikaci předstěn nebo paronepropustných obkladů či nátěrů na vlhké zdivo. Jde o optické řešení poruch, ale vlhkost nadále vzlíná do vyšších poloh.

Závěr:

Aplikace sanačních omítek a paronepropustných obkladů či nátěrů bez vložení libovolných izolací proti zemní vlhkosti sanaci vlhkého zdiva neřeší.